Przejdź do serwisu Kroniki Wsi - aktualności z sąsiedzkich sołectw A A+ A++

Polityka prywatności i stosowania cookies


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://schronisko.smigiel.pl jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu, ul. M. Konopnickiej 4A, 64-030 Śmigiel, telefon: +48 668 242 139, e-mail: biuro@schronisko.smigiel.pl dalej „Administrator", będące jednocześnie Usługodawcą.
 2. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy przesyłać do naszego Inspektora Ochrony Danych – Grzegorza Król na adres iod@schronisko.smigiel.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”.
 4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi.

Dane osobowe, które przetwarza Administrator w celu udzielenia odpowiedzi to przede wszystkim: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa w skutek Państwa dobrowolnej zgody.

CELE i PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą poczty e-mail - przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem, rozwijaniem relacji, obsługą Gości;
 • podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, np. przesłania dopasowanej do Państwa potrzeb oferty usług Administratora - przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem;

OKRES PRZETWARZANIA

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem poczty e-mail, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do czasu jej odwołania.

ODBIORCY DANYCH

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu.

PRAWA OSÓB

W każdej chwili mają Państwo możliwość do:

 • wycofania zgody wobec przetwarzania;
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@schronisko.smigiel.pl

W sytuacji chęci wycofania zgody sugerujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo informacje od nas. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

W razie wątpliwości w kwestii uszanowania przysługujących Państwu praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

PLIKI "COOKIES"

Strona internetowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Śmiglu korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies", czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje szczegółowe:

 1. Brak zmiany po Państwa stronie jako Usługobiorcy, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki „cookies" używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji korzystania z niej oraz tworzenia zagregowanych statystyk.
 3. Instalacja plików „cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są cookies:
  • „stałe" - pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
  • „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 5. Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies" do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).